Make your own free website on Tripod.com

Литература

 

Home Увод Лампи Дросели Стартери Изследване Лаборатория Литература Контакт Книга за гости

9. Използвана литература.

1. Електротехническа лаборатория, инж.П.Панайотов, ст.н.с.инж.В.Панайотов, "Техника", София.

2. Електроматериалознание, електрически уредби и електрическо осветление с "проектиране", инж.Л.Петков, "техника", София.

3. Схеми на свързване в техниката, Зв.Виатричка, И.Уремович, "Техника", София.

4. Наръчник на електротехника, инж.М.Клисаров, инж.Г.Клисаров, "техника, София.

5. Осветителни тела, Завод за осветителни тела "Светлина", Стара Загора.

Designed by MIREL Ltd. All rights reserved.
Last updated 2000-05-22