Make your own free website on Tripod.com

Стартери

 

Home Увод Лампи Дросели Стартери Изследване Лаборатория Литература Контакт Книга за гости

4. Основни сведения за стартерите.

Пускателят (стартерът) се съединява последователно на жичните волфрамови електроди на лампата и представлява автоматичен еднополюсен прекъсвач, който затваря веригата на лампата при запалването, след което се самоизключва.

Стартерът представлява малка неонова глим лампа. При тези лампи светлинният източник е катодна светлина. За тази цел електродите са поставени много близо един до друг. Светлината е розовочервена. Електродите могат да бъдат спирални или оформени в най-различни фигури. Лампата е напълнена със смес от 75% неон и 25% хелий при налягане от 15mm живачен стълб. Силата на тока е от 10 до 30mA, а мощността им е от 3 до 5W. Имат трайност около 3000 часа и излъчват светлинен поток 1lm.

Паралелно на електродите на глим лампата в стартера е свързан кондензатор. Задачата на кондензатора е да премахне радиосмущенията.

4.1. Предназначение.

При включване на лампата под напрежение веригата се затваря чрез стартера, през газовата среда на катода портича слаб ток и нагрява биметалния електрод. Този ток преминава и през електродите на лампата, но не е в състояние да ги загрее. Загретият биметален електрод се деформира и се допира до другия електрод. Веригата на лампата се затваря и протича силен ток, който загрява електродите на лампата от 800 до 1000С0, с което се създава термоемисия (йонизация на газа) и лампата светва.

Designed by MIREL Ltd. All rights reserved.
Last updated 2000-05-22