Make your own free website on Tripod.com

Увод

 

Home Увод Лампи Дросели Стартери Изследване Лаборатория Литература Контакт Книга за гости

1. УВОД

Луминесцентните лампи са източници на светлина. Намират приложение в осветителните инсталации и съоръженията за осветление. Те са съставна част от много осветителни съоръжения.

Дроселът е съставна част на много електротехнически уреди и радиотехнически устройства - токоизправители, стабилизатори, радиоприемници, радиопредаватели и др. Използва се за регулиране силата на тока, за разделяне или ограничаване на електрическите сигнали с различна честота, за премахване на пулсациите на постоянния ток.

Стартерът е съставна част на осветителните тела с луминесцентни лампи. Свързва се последователно на волфрамовите жични електроди на луминесцентните лампи. Използва се за загряване на електродите на луминесцентната лампа в процеса на запалването.

Designed by MIREL Ltd. All rights reserved.
Last updated 2000-05-22