Make your own free website on Tripod.com

Дросели

 

Home Увод Лампи Дросели Стартери Изследване Лаборатория Литература Контакт Книга за гости

3. ОСНОВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА ДРОСЕЛИТЕ.

Дроселът е съставна част на много електротехнически уреди и радиотехнически устройства (токоизправители, радиоприемници, радиопредаватели). Дроселът е индукционна бобина, чийто свойства зависят от това коя честота на електрическия ток трябва да се "съкрати", да се "задържи" – високата или ниската. В електротехниката и радиотехниката се използва променлив електрически ток с честота, т.е. брой на трептенията за 1 секунда, от няколко до стотици милиарди херца Hz. Целият този обхват се разделя условно на няколко участъка.

Ток със сравнително ниска честота в границите от 20Hz до 20кHz се нарича нискочестотен или ток със звукова честота, тъй като тези честоти съответстват на честотите на звуковите трептения;

Ток с честота от 20кHz до 100кHz – ток с ултразвукова честота;

Ток с честота 100кHz и повече – високочестотен ток.

3.1. Предназначение.

Използва се за регулиране на големината на тока, за разделяне или ограничаване на електрическите сигнали с различна честота, за премахване на пулсациите на постоянния ток.

3.2. Видове

Според честотата на електрическия ток дроселите се разделят на:

Нискочестотни;

Високочестотни.

Дроселът за ниски честоти прилича на електрически трансформатор с една намотка. Намотката на дросела, съдържаща много навивки от изолиран проводник, е намотана около магнитопровод от стоманени пластини и има голяма индуктивност. Такъв дросел оказва силно противодействие на всяко изменение на тока, който протича през намотката: пречи му да се увеличава и обратно – поддържа го когато намалява.

Има и дросели за високи честоти. Те се използват в електрическите вериги, в които протича високочестотен ток. Тези дросели се изработват във вид на еднослойни и многослойни бобини, често пъти без магнитопроводи. Характеризират се с голямо съпротивление за токовете с голяма честота и почти безпрепятствено пропускат нискочестотните токове.

3.3. Задача на дросела на луминесцентната лампа.

Поради самоиндукция в него се индуцира необходимо напрежение на запалване. При отваряне на стартера се прекъсва веригата на нагряването. Поради бързата промяна на магнитния поток се индуцира високо напрежение. Той ограничава работния ток. Съпротивлението на луминесцентната лампа след запалването е незначително. Ако не бъде ограничен тока, лампата ще се разруши (отрицателен температурен коефициент).

Designed by MIREL Ltd. All rights reserved.
Last updated 2000-05-22